Warning: Constants may only evaluate to scalar values in /home/napiachu/domains/mazurskiekoraj.pl/public_html/wp-content/plugins/easy-fancybox/easy-fancybox.php on line 40
Spływy Kajakowe | Mazurski Eko Raj

SPŁYWY KAJAKOWE

Źródła Łażnej strugi znajdują się w okolicach Gołdapi. Swoje wody rzeka zbiera głównie z terenu Puszczy Boreckiej. Przepływa przez jeziora Szwałk wielki, Pilwąg, Łażno i Litygajno. Wypływając z jeziora Litygajno. Łażna Struga jest już okazałą rzeką. Płynie szerokim korytem przez Puszczę Borecką i przyległe do niej lesiste tereny. W dolnym jej biegu zmienia nazwę na rzekę Ełk i stanowi dorzecze rzeki Biebrzy.                                                                                                                                                                                                               Oferta kierowana do  rodzin z dziećmi, klienta indywidualnego i grup zorganizowanych. 

Klienci przyjeżdżają do gospodarstwa, gdzie mogą pozostawić samochody. Dokonujemy czynności formalne (wypożyczenie kajaków zapoznanie się z regulaminem) a następnie przejeżdżamy na miejsce spływu.

Trasa spływu rzeką Łaźna struga zaskakuje nas wieloma niespodziankami:

Na spływ warto z sobą zabrać.

 1. Krem ochronny z filtrem UV
 2. Ubiór przeciwdeszczowy
 3. Ciepłe ubranie na zmianę
 4. Nakrycie głowy
 5. Okulary przeciwsłoneczne
 6. Preparat na komary
 7. Dużą dawkę dobrego humoru 🙂

Trasy spływów jednodniowych.  

 1. Jelonek – Kije

Trasa o długości około 13 km, czas 2-2,5 h. Start w miejscowości Jelonek za mostem betonowym. Rzeka w początkowym swym etapie mocno lawiruje, wpływając do lasu zwalnia i prostuje swój bieg. Po drodze mduwijamy miejsca gdzie, możemy się zatrzymać zjeść coś, odpocząć. Bujna roślinność i wznoszące się na 2m żeremia bobrów tworzą wspaniały klimat. Koniec spływu w miejscowości Kije zaraz za mostem betonowym po prawej stronie.

2.Jelonek – Połom

Trasa o długości około 15 km, czas 3-4 h. Rzeka malownicza o ciągle zmieniającym się krajobrazie. Spływ kończymy  na polu namiotowym ,,U Małgosi” tam możemy odpocząć skorzystać z toalety ( opłata 1 zł) zrobić zakupy w sklepie. ( koniec spływu może się zakończyć ogniskiem z kiełbaskami, herbata itd. opcja dodatkowo płatana)

3.Jelonek – Sajzy

Trasa o długości około 19 km, czas 5-6h. Trasa przedłużona o odcinek od Połomu do Sajz – jezioro Laśmiady. Koryto  w niektórych miejscach zarośnięte wodną roślinnością – grzybieniami, grążelami, strzałką wodną, rdestnicami itp., Wysokie trzciny i skarpy schodzące do lustra wody. Nad głowami zobaczymy ,,tunele drzew”. Rzeka spokojna i szeroka, choć miejscami wąska i płytka. Przy ujściu do jeziora Łaśmiady powolna i szeroka należny trzymać się lewego brzegu jeziora. Koniec spływu w Sajzach na plaży po wschodniej stronie.

4. Rogojny – Jelonek

Trasa o długości ok. 11 km, czas 3,4 godz. Spływ rozpoczyna się w miejscowości Rogojny na jeziorze Łażno. Kolejnym etapem jest dopłyniecie do miejscowości Zamoście gdzie wąskim przesmykiem wpływamy na drugie jezioro o kształcie rynnowym – Litygajno długości ok. 5 km. Na końcu jeziora trzymamy się lewej strony wpływając w szuwary szukamy ujścia rzeki Łażna Struga. Dalej płynąc podziwiamy walory Puszczy Boreckiej. Koniec spływu w miejscowości Jelonek za mostem po prawej stronie. ( możliwe w gospodarstwie zorganizowanie ogniska z kiełbaskami,( opcja dodatkowo płatna) ewentualnie przedłużeni spływu do miejscowości Kije lub Połom – cena do uzgodnienia.

Koszt:

Kajak polimerowy duo finder aktiv ( dwu osobowy) 50 zł + transport 

Kajak polimerowy Familly 64 ( trzy osobowy ) 60 zł + transport

Kajak polimerowy finder aktiv ( jedno osobowy ) 40 zł + transport

Trasy odległe transport 2,50 zł / km

Regulamin spływów kajakowych

 1. Wypożyczanie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem.
 2. Wypożyczalnia nie organizuje spływów kajakowych, jedynie udostępnia i wypożycza sprzęt. Spływy są organizowane we własnym zakresie przez uczestników i na własną odpowiedzialność.
 3. Aby wypożyczyć sprzęt należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja, paszport). W przypadku jeśli wydający sprzęt uzna klienta za niewiarygodnego, bez uzasadnienia może odmówić wypożyczenia sprzętu. Nie będą również obsługiwane osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 4. Wypożyczenie sprzętu następuje po dokonaniu przez Wypożyczającego wpisu w Książce. Dokonując wpisu Wypożyczający potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wypożyczony sprzęt.
 5. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem jakościowym, ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są kamizelki asekuracyjne, których Wypożyczający musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
 6. Sprzęt zwracany do wypożyczalni powinien być w stanie umożliwiającym ponowne wypożyczenie.
 7. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w gospodarstwie .
 8. Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu na warunkach ustalonych z Wypożyczalnią. Dotyczy tylko zorganizowanych grup i wypożyczenia na dłuższy okres.
 9. Za sprzęt nie zwrócony w terminie Wypożyczalnia pobiera dodatkową opłatę.
 10. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.
 11. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie, a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać na rzecz innych osób lub firm.
 12. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływu.
 13. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na jej terenie samochody, a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury.
 14. Wcześniejsze, lub późniejsze niż to ustalono, terminy, miejsca i godziny zakończenia spływów muszą być zaakceptowane przez Wypożyczalnię.
 15. Osoby naruszające regulamin wypożyczalni będą zobowiązane do zakończenia pływania wypożyczonym sprzętem.
 16. Wypożyczający zobowiązany jest do stosowania się do poleceń wydawanych przez Wypożyczalnię oraz służb do tego uprawnionych.
 17. Za zgubienie, kradzież oraz zniszczenia nieodwracalne sprzętu Wypożyczający zwraca jego równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej bez względu na stopień jego zamortyzowania.
 18. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Wypożyczalni.